Privacy Statement Positive Flow

 

 

Inleiding

 

Yoga & Mindfulness Studio Positive Flow neemt jouw privacy zeer serieus en zal informatie over jou (de betrokkene) op een veilige manier verwerken en gebruiken. In dit Privacy Statement leggen wij je uit welke gegevens wij verwerken, en met welk doel we dat doen. Daarnaast kun je in dit Privacy Statement lezen over jouw rechten met betrekking tot onze verwerking van jouw persoonsgegevens. We raden je aan dit Privacy Statement aandachtig door te nemen. Voor vragen kun je altijd contact opnemen met info@positiveflow.nl

Wie is Yoga & Mindfulness studio Positive Flow?

 

Yoga & Mindfulness studio Positive Flow is de eenmanszaak kantoorhoudende te (2771VZ) in Boskoop aan Otweg 124 , ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 2809168.

Yoga & Mindfulness studio Positive Flow is ten aanzien van de verwerking van jouw persoonsgegevens door Yoga & Mindfulness studio Positive Flow de verwerkingsverantwoordelijke.

 

Hoe gebruikt Positive Flow jouw gegevens?

 

Hieronder vind je een overzicht van de doeleinden waarvoor Yoga & Mindfulness Studio Positive Flow persoonsgegevens over jou verwerkt. Daarbij is telkens aangegeven welke gegevens Yoga & Mindfulness Studio Positive Flow voor dat specifieke doel gebruikt, wat de juridische grondslag is om die gegevens te mogen verwerken en hoe lang de gegevens door Yoga & Mindfulness Studio Positive Flow worden bewaard. Om het overzichtelijk te houden, hebben we alles gegroepeerd naar type gegevensstroom.

 

Dienstverlening, klantenbeheer en financiële administratie

 

Doeleinde: Verlenen van de dienst zelf

 

 • Gegevens: NAW-gegevens, E-mailadres, Dossiergegevens, Financiële gegevens, Gegevens die nodig zijn om de dienst te leveren, Gegevens die tijdens de dienst gegenereerd worden
 • Grondslag: Uitvoering van de overeenkomst
 • Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

 

Doeleinde: Facturatie en financiële administratie

 

 • Gegevens: NAW-gegevens, Leveringadres, Factuuradres, E-mailadres, Telefoonnummer, Betalingsgegevens, Accountnummer, Bestellingnummer, Inhoud van de klacht, KvK nummer, BTW-nummer, Klantnummer
 • Grondslag: Uitvoering van de overeenkomst
 • Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

 

Afhandelen klachten

 

 • Gegevens: NAW-gegevens, E-mailadres, Dossiergegevens, Financiële gegevens, Gegevens die nodig zijn om de dienst te leveren, Gegevens die tijdens de dienst gegenereerd worden
 • Grondslag: Uitvoering van de overeenkomst
 • Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

 

 Marketing

 

Doeleinde: Direct, affiliate en social  marketing, retargeting en nieuwsbrief

 

 • Gegevens: Naam, NAW-gegevens zijn, E-mailadres, Telefoonnummer, Klikgedrag, Surfgedrag, Interesse in een product, Social media account, User ID / Gebruikersnaam, Bestelgeschiedenis, Post/factuuradres
 • Grondslag: Gerechtvaardigd belang
 • Betrokken belang: Commercieel belang
 • Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

 

 Website

 

Doeleinde: Website analytics

 

 • Gegevens: Surfgedrag, Locatie
 • Grondslag: Gerechtvaardigd belang
 • Betrokken belang: Commercieel belang
 • Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

 

Doeleinde: Account aanbieden

 

 • Gegevens: Naam, Adres, E-mailadress, Gebruikersnaam, Wachtwoord, User ID, Inhoud van het bericht
 • Grondslag: Uitvoering van de overeenkomst
 • Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

 

Doeleinde: Plaatsen van berichten of reviews

 

 • Gegevens: Naam, Adres, E-mailadress, Gebruikersnaam, Wachtwoord, User ID, Inhoud van het bericht
 • Grondslag: Uitvoering van de overeenkomst
 • Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleind.

 

Doeleinde: Chatfunctie

 

 • Gegevens: Naam, Telefoonnummer, E-mailadres, inhoud van het bericht
 • Grondslag: Uitvoering van de overeenkomst
 • Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

 

Hoe verkrijgen wij jouw persoonsgegevens?

 

Yoga & Mindfulness Studio heeft gegevens over jou in bezit, omdat jij die gegevens aan ons verstrekt hebt.

Wat zijn jouw rechten?

 

Onder de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming beschik je over een aantal rechten met betrekking tot jouw gegevens en de verwerking ervan:

 

Inzage

 

Je kunt je eigen (persoons)gegevens altijd bekijken en zo nodig wijzigen in je account. Als je de persoonsgegevens wilt zien die bij Yoga & Mindfulness Studio Positive Flow over je zijn vastgelegd, kun je een verzoek tot inzage doen.

 

Wijzigen

 

Als je veranderingen wilt aanbrengen in de persoonsgegevens die je hebt gezien naar aanleiding van een inzageverzoek en die je niet zelf in je account kan veranderen, kun je een verzoek hiertoe doen bij Yoga & Mindfulness Studio Positive Flow. Je kunt verzoeken dat Yoga & Mindfulness Studio Positive Flow je gegevens wijzigt, verbetert, aanvult, verwijdert of afschermt.

 

Beperken van de verwerking

 

Je hebt daarnaast, onder voorwaarden, het recht om Yoga & Mindfulness Studio Positive Flow te verzoeken de verwerking van je persoonsgegevens te beperken.

 

Recht van bezwaar

 

Als een bepaalde verwerking op grond van het ‘gerechtvaardigd belang’ van Yoga & Mindfulness Studio Positive Flow of een derde plaatsvindt, heb je het recht om bezwaar te maken tegen die verwerking.

 

Gegevensoverdracht

 

Je hebt het recht jouw persoonsgegevens van Yoga & Mindfulness Studio Positive Flow te verkrijgen. Yoga & Mindfulness Studio Positive Flow zal deze verstrekken in een gestructureerde en gangbare vorm, die op eenvoudige wijze in andere gangbare digitale systemen te openen valt. Op deze manier kun je jouw gegevens ook bij een andere aanbieder onderbrengen.

 

Toestemming intrekken

 

In alle gevallen waarin de grondslag voor een bepaalde gegevensverwerking jouw toestemming is, heb je het recht die toestemming in te trekken. Dat heeft voor het verleden geen gevolgen, maar betekent wel dat wij die gegevens dan niet meer mogen verwerken. Het kan zijn dat Yoga & Mindfulness Studio Positive Flow je daardoor bepaalde diensten niet meer kan leveren.

 

Reactie door Yoga & Mindfulness Studio Positive Flow

 

Een verzoek kan verstuurd worden naar info@positiveflow.nl. Yoga & Mindfulness Studio Positive Flow zal je verzoek zo snel mogelijk inwilligen en in elk geval niet later dan één (1) maand nadat Yoga & Mindfulness Studio Positive Flow een dergelijk verzoek heeft ontvangen. Indien Yoga & Mindfulness Studio Positive Flow je verzoek afwijst zullen wij in ons antwoord aangeven waarom het verzoek wordt afgewezen.

Ontvangers van de persoonsgegevens

 

De gegevens worden doorgegeven aan: Momoyoga, Mollyie en Laposte.

 

Het kan zijn dat Yoga & Mindfulness Studio Positive Flow verplicht is je gegevens te verstrekken aan een derde partij, bijvoorbeeld op grond van een wettelijke verplichting.

 

 

Wat zijn cookies en hoe gebruikt Positive Flow ze?

 

Cookies zijn kleine stukjes (tekst)informatie die bij het bezoek van de website van Yoga & Mindfulness Studio Positive Flow worden meegestuurd aan je browser en vervolgens op de harde schijf of in het geheugen van je computer, tablet, mobiele telefoon of ander apparaat (hierna: “Apparaat”) worden opgeslagen.

 

De cookies die via de website van Yoga & Mindfulness Studio Positive Flow worden geplaatst, kunnen jouw Apparaat of de bestanden die daarop opgeslagen staan niet beschadigen. Als we het over ‘cookies’ hebben, bedoelen we niet alleen deze kleine stukjes (tekst)informatie, maar ook vergelijkbare technieken waarmee informatie verzameld wordt, zoals bijvoorbeeld device fingerprinting.

 

Kan dit Privacy Statement worden gewijzigd?

 

Dit Privacy Statement kan worden gewijzigd. Wij adviseren je daarom regelmatig het Privacy Statement na te lezen op eventuele wijzigingen.

 

Waar kan je terecht met klachten en vragen?

 

Mocht je nog vragen hebben over dit Privacy Statement en de wijze waarop Yoga & Mindfulness Studio Positive Flowje gegevens gebruikt, dan kun je een e-mail sturen naar info@positiveflow.nl. Ook als je een klacht hebt over de manier waarop Yoga & Mindfulness Studio Positive Flow jouw gegevens verwerkt, kun je een e-mail sturen naar info@positiveflow.nl. Daarnaast kan je ook altijd contact opnemen met de bevoegde nationale toezichthouder op het gebied van privacybescherming. In Nederland is dit de Autoriteit Persoonsgegevens.